www.elfin.pl
portal finansowy


7 grudnia 2021

Fundusze indeksowe, inwestowanie pasywne - czy ma sens?

Fundusze indeksowe stosują pasywną strategię inwestycyjną. Inwestowanie pasywne ogólnie polega na zakupie aktywów bez próby oceny ich wartości. Portfele funduszy indeksowych są tak skonstruowane, aby możliwie najlepiej odzwierciedlały zachowanie się określonych indeksów giełdowych.

Jaki to ma sens?

Otóż, większość funduszy inwestycyjnych na dowolnym rozwiniętym rynku przegrywa z indeksem, i ta sytuacja się nie zmieni. Można więc powiedzieć tak: gdyby którykolwiek z tych "przegranych" inwestował "w indeks", odniósłby wynik zbliżony do wyniku indeksu. A więc lepszy niż uzyskał. To jest argument za inwestowaniem indeksowym dla większości funduszy (tych "przegranych").

A jaki sens miałoby inwestowanie indeksowe dla tej "wygranej" mniejszości? Po fakcie można oczywiście powiedzieć, że żadnego. Ale wcześniej jednak nie wiemy, czy dany fundusz wygra z indeksem. Żaden fundusz nie ma dostępu do lepszego źródła informacji niż inne fundusze. Rynek jest do pewnego stopnia efektywny - nie ma ani gwarancji, ani łatwych możliwości uzyskania lepszego wyniku od innych w przypadku podejmowania decyzji na podstawie informacji ogólnie dostępnych. Oczywiście pewne różnice między funduszami będą istniały. Statystyka mówi jednak, że losowo wybrany fundusz przegra z indeksem.

Losowo wybrany fundusz indeksowy też przegra z indeksem, ale zaledwie minimalnie. Powodem przegrywania z indeksem są koszty prowizji przy kupnie/sprzedaży papierów choć są one znacznie niższe niż w przypadku funduszy zarządzających aktywami w sposób aktywny (znacznie mniejsza ilość zawieranych transakcji). Koszty zarządzania są w tych funduszach, w porównaniu z innymi minimalne (nie prowadzi się żadnych zaawansowanych analiz - spółek, branż, makroekonomicznych, itp.). Te niskie koszty zarządzania powinny się oczywiście przenieść na niskie opłaty pobierane od uczestników - wtedy jednostki nigdy istotnie nie przegrają z indeksem.

A więc statystyczny fundusz indeksowy powinien mieć wynik lepszy od statystycznego funduszu inwestującego zgodnie z aktywną strategią inwestycyjną.

Z drugiej jednak strony, decydując się na inwestowanie w taki fundusz, odbieramy sobie możliwość uzyskania wyniku ponadprzeciętnego (znacznie wyższego od indeksów giełdowych).

Inne porady--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.