www.elfin.pl
portal finansowy


7 grudnia 2021

Ile można zarobić inwestując w fundusze?

Fundusze papierów wierzycielskich, stabilnego wzrostu, czy rynku pieniężnego oferują niewielką średnią stopę zwrotu w porównaniu z funduszami agresywnymi - w ostatnich latach wynosiła ona najczęściej w granicach 10 - 15%.

Z racji charakteru posiadanych papierów wartościowych pewna stopa - tzw. "wolna od ryzyka stopa procentowa" - jest przez fundusze obligacji czy też rynku pieniężnego trudna do pobicia (zwłaszcza przy pasywnym zarządzaniu aktywami). Inaczej jest w funduszach akcji i zrównoważonych, gdzie teoretycznie zysk ograniczony jest tylko granicą naszej wyobraźni. W praktyce, podczas okresu silnych wzrostów na giełdach, stopa zwrotu z funduszy akcyjnych może być imponująco wysoka. Niestety kursy akcji zmieniają się w obydwu kierunkach, więc podczas bessy stopa zwrotu będzie przez pewien czas ujemna.

Należy pamiętać, że typowy fundusz nie gwarantuje osiągnięcia jakiejkolwiek stopy zwrotu. Deklaruje tylko, ze dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej zrealizować cel funduszu.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.