www.elfin.pl
portal finansowy


25 października 2021

Składając zlecenie określasz jego wielkość. Możesz wybrać:

  • żądaną ilością
  • ilość minimalną - minimalny wolumen wskazany w zleceniu ma być zrealizowany natychmiast po wprowadzeniu; jeśli nie jest to możliwe zlecenie jest anulowane. Jeśli doszło do zrealizowania minimalnego wolumenu pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu. Zlecenie takie może być składane tylko na notowania ciągłe i dorywkę.
  • wielkość ujawnianą - zlecenie określa pełny wolumen i jego część, która ma być widoczna dla innych uczestników rynku. Jest to wielkość ujawniana, czyli wolumen, który chcesz jednorazowo realizować. Po zrealizowaniu widocznego wolumenu uaktywniana jest kolejna część. Kolejne części traktowane są jak oddzielne zlecenia z czasem przyjęcia równym czasowi ich ujawnienia.

    Przykład. Składasz zlecenie sprzedaży 500 akcji z ilością ujawnianą 100 sztuk. Twoje całkowite zlecenie (500 sztuk) jest dla rynku niewidoczne. W arkuszu pojawia się tylko pakiet 100 sztuk. Po jego realizacji ujawnia się następny pakiet 100 sztuk itd.  • --------------------------------------------------------
    Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.