str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
OPERA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Rodzaj funduszu Akcji
Towarzystwo OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres Rondo ONZ 1 , 00-124 Warszawa
Telefon 801 467 372
Strona www www.opera.pl
Zarządzający funduszem Tomasz Korab, Bartosz Tuczyński
Data rozpoczęcia działalności 29.06.2005
Strategia
Fundusz lokuje środki w zróżnicowane klasy aktywów, m.in.: Akcje notowane na GPW - zaangażowanie w akcje (w tym rynki zagraniczne) oraz instrumenty pochodne oparte na akcjach może stanowić łącznie do 200% wartości aktywów Funduszu; Akcje niepubliczne i udziały - do 50% aktywów Funduszu - inwestycje takie cechują się niską płynnością, ale stwarzają szansę osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż w przypadku inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie, inwestycje w ramach tej kategorii to również firmy w drodze na giełdę - tzw. "pre-IPO"; Zagraniczne rynki akcji - najważniejsze rynki światowe, rynki wschodzące oraz Europa Środkowo-Wschodnia - ograniczenia jak dla akcji notowanych na GPW; Waluty obce - do 20% aktywów Funduszu w jednej walucie, do 100% aktywów Funduszu łącznie w walutach obcych; Instrumenty pochodne - oparte na akcjach, giełdowych indeksach akcji, walutach obcych, obligacjach oraz stopach procentowych - przy zachowaniu limitów inwestycyjnych dla instrumentów bazowych, o których mowa powyżej; w mniejszym stopniu instrumenty pochodne oparte na towarach giełdowych - łącznie do 100% aktywów Funduszu; Instrumenty dłużne - są wykorzystywane głównie do zarządzania płynnością Funduszu
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009