str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
OPERA NGO SFIO
Rodzaj funduszu Specjalistyczne
Towarzystwo OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres Rondo ONZ 1 , 00-124 Warszawa
Telefon 801 467 372
Strona www www.opera.pl
Zarządzający funduszem Tomasz Korab
Data rozpoczęcia działalności 22.02.2006
Strategia
Fundusz lokuje środki w zróżnicowane klasy aktywów, m.in.: Akcje notowane na GPW zaangażowanie w akcje (w tym rynki zagraniczne) oraz instrumenty pochodne oparte na akcjach może stanowić łącznie do 60% wartości aktywów Funduszu Akcje niepubliczne i udziały do 15% aktywów Funduszu - inwestycje takie cechują się niską płynnością, ale stwarzają szansę osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż w przypadku inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie, inwestycje w ramach tej kategorii to również firmy w drodze na giełdę - tzw. "pre-IPO" Zagraniczne rynki akcji najważniejsze rynki światowe, rynki wschodzące oraz Europa Środkowo-Wschodnia - do 25% wartości aktywów funduszu Waluty obce do 10% aktywów Funduszu w jednej walucie, do 25% aktywów Funduszu łącznie w walutach obcych Instrumenty dłużne są wykorzystywane głównie do zarządzania płynnością Funduszu Instrumenty pochodne oparte na w/w instrumentach - przy zachowaniu limitów inwestycyjnych dla instrumentów bazowych, o których mowa powyżej
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009