str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
OPERA AIDA FIZ
Rodzaj funduszu Specjalistyczne
Towarzystwo OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres Rondo ONZ 1 , 00-124 Warszawa
Telefon 801 467 372
Strona www www.opera.pl
Zarządzający funduszem Tomasz Korab
Data rozpoczęcia działalności
Strategia
Celem inwestycyjnym funduszu OPERA AIDA FIZ jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie swoich aktywów w następujące kategorie lokat: - dłużne papiery wartościowe ? do 100% wartości aktywów; - instrumenty rynku pieniężnego; - jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą ? za zgodą rady inwestorów.
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009