str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

26 września 2023
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
COPERNICUS FIO Subfundusz Akcji
Rodzaj funduszu Akcji
Towarzystwo Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Telefon 22/ 44 00 101
Strona www www.copernicus.pl
Zarządzający funduszem Krzysztof Łucjan, Artur Bobołowicz
Data rozpoczęcia działalności 08.07.2010
Strategia
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje założony cel Subfunduszu poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje polskich spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy.
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009