str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
COPERNICUS FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Rodzaj funduszu Papierów dłużnych
Towarzystwo Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Telefon 22/ 44 00 101
Strona www www.copernicus.pl
Zarządzający funduszem Krzysztof Łucjan, Artur Bobołowicz
Data rozpoczęcia działalności 08.07.2010
Strategia
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009