www.elfin.pl
portal finansowy


16 maja 2022

Co to jest beta spółki ?

Współczynnik beta odzwierciedla ryzyko rynkowe danej spółki. Jest podstawą teorii CAPM (Capital Asset Pricing Model), która dla ryzyka rynkowego przyporządkowuje beta = 1.

Trzeba zwrócić uwagę, że w teorii zarządzania portfelem słowo "ryzyko" ma inne, szersze znaczenie niż w języku potocznym. Intuicyjnie ryzyko kojarzy nam się z prawdopodobieństwem wystąpienia czegoś negatywnego, np. straty pieniędzy. Finansiści jednak rozumieją ryzyko dwustronnie: oznacza ono po prostu odchylenie od stanu neutralnego, czyli zarówno stratę, jak i zysk. Walor o zerowym ryzyku będzie miał zatem stopę zwrotu, której wysokość jest stuprocentowo pewna.

Jeżeli rynek ma beta = 1, to co oznacza beta spółki XYZ na poziomie 0,8? W teorii CAPM oznacza to, że spółka jest mniej ryzykowna niż rynek, to znaczy, że wartość jej akcji w przeszłości zmieniała się mniej skokowo niż średnia dla rynku wyrażona najczęściej jakimś indeksem (np. WIG lub DOW JONES). Gdy indeks rósł lub spadał o 1%, wartość akcji zmieniała się odpowiednio o 0,8%.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.