www.elfin.pl
portal finansowy


7 października 2022

Od listopada 2000 roku wszystkie papiery wartościowe na warszawskiej GPW są notowane w systemie Warset. Jest on odmianą systemu używanego obecnie przez 10 giełd (m. in. przez giełdy w Paryżu, Lizbonie, Chicago). Umożliwia wykorzystanie technologii obecnej na najbardziej rozwiniętych giełdach na świecie.
Poszczególne nowości, które obserwujemy w ramach Warsetu (np. nowe typy zleceń), są wprowadzane etapami.

Dwa systemy notowań
Walory pogrupowane są w dwa rozdzielne zbiory, określone dla każdego z systemów notowań:
  • notowania ciągłe (akcje dużych i płynnych spółek, akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, warranty, kontrakty terminowe) i pozostałe papiery
  • notowania jednolite z podwójnym fixingiem (akcje spółek o niskiej płynności).
    Łatwość zawierania transakcji

    WARSET jest otwarty na drobnych inwestorów. W przeciwieństwie do starego systemu notowań, każdy inwestor może teraz w notowaniach ciągłych swobodnie kupować i sprzedawać dowolną ilość papierów wartościowych (np. 1 akcję, 11 akcji, 179 obligacji).  • --------------------------------------------------------
    Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.