www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024

Popularnym wskaźnikiem wyceny spółki jest wskaźnik ceny do wartości księgowej netto przypadającej na jedną akcję (P/BV z ang. price book value). Wartość księgowa netto jest wartością aktywów spółki, pomniejszoną o zobowiązania. W przybliżeniu jest to wartość majątku spółki, jaką można przeznaczyć do podziału miedzy akcjonariuszy (z części majątku trzeba spłacić zobowiązania). Wskaźnik P/BV obrazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości majątku firmy, która w przypadku likwidacji zostałaby rozdzielona między akcjonariuszy. Wartość księgowa majątku nie zawsze jednak odzwierciedla jego wartość rynkową i dlatego wskaźnik P/BV powinien być interpretowany z ostrożnością. Wskaźnik ten kształtuje się na różnym poziomie w poszczególnych branżach, odzwierciedlając potencjał wzrostowy i stopę zwrotu z kapitału.

Przykład

Wartość księgowa aktywów spółki RKM SA wyniosła według ostatniego bilansu 80 mln zł. Zobowiązania spółki wyniosły 20 mln zł. Wartość księgowa netto wynosi więc:

80 mln zł - 20 mln zł = 60 mln zł.

Kapitał akcyjny spółki podzielony jest na 5 mln akcji. Wartość księgowa netto przypadająca na jedną akcję (BVPS- book value per share) wynosi:

BVPS =60 000 000 zł / 5 000 000 akcji = 12 zł/akcję

Cena akcji spółki wynosi aktualnie 24 zł. Wskaźnik P/BV wynosi więc:

P/BV = 24 zł / 12 zł = 2--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.