www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2023

Najpopularniejszymi współczynnikami wyceny są niewątpliwie wskaźniki zysku. Szacuje się je, dzieląc cenę jednej akcji przez zysk na nią przypadający. Stosuje się zarówno zysk netto (wskaźnik cena/zysk lub P/E z ang. price earnings), jak i zysk operacyjny lub zysk operacyjny po podjęciu amortyzacji.

Można powiedzieć, że wskaźnik ceny do zysku odzwierciedla sumę, jaką trzeba zapłacić za nabycie jednej złotówki zysku księgowego spółki. Jest to istotna informacja, ponieważ ewentualne dywidendy, jakie będzie wypłacała spółka, są wypłacane właśnie z zysku netto.

Wskaźniki zysku są interpretowane następująco: im niższa wartość współczynnika, tym lepiej, bowiem oznacza to, że większa wartość zysku przypada na posiadane akcje. W istocie taka interpretacja jest dużym uproszczeniem bowiem nie bierze pod uwagę przyczyn, jakie leżą u podstaw faktu, że wskaźnik jest taki a nie inny. Wysoki wskaźnik P/E nie musi oznaczać, że dane akcje są drogie. Spółka może mieć wysoki wskaźnik P/E, ponieważ inwestorzy oczekują szybkiego wzrostu zysków w przyszłości. Inna spółka z tej samej branży ma niski wskaźnik P/E i na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjniejszą inwestycją, jednak zorientowani inwestorzy spodziewają się spadku jej zysków i dlatego nisko wyceniają akcje. Z tego punktu widzenia jej akcje nie są więc wcale tanie. Trzeba pamiętać, że inwestorów interesują przede wszystkim przyszłe zyski spółki, a w mniejszym stopniu dane historyczne.

Przykład

Zysk netto spółki RKM SA wyniósł w ostatnim roku 10 mln zł. Kapitał akcyjny spółki podzielony jest na 5 mln akcji. Zysk netto przypadający na jedną akcję (EPS- earnings per share) wynosi:

EPS = 10 000 000 zł / 5 000 000 akcji = 2 zł/akcję

Cena akcji spółki wynosi aktualnie 24 zł. Wskaźnik P/E wynosi więc:

P/E = 24 zł / 2 zł = 12--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.