www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024

Inwestycja w fundusze ma kilka istotnych zalet:

  1. Dywersyfikacja. To trudne słowo można przetłumaczyć jako zróżnicowanie papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym. Fundusze inwestują w wiele papierów wartościowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu). Teoria potwierdzona przez wyniki praktyków mówi, że ryzyko portfela składającego się z pewnej liczby papierów wartościowych jest mniejsze niż ryzyko każdego z tych papierów z osobna. Wyobraź sobie następującą sytuację: właśnie kupiłeś akcje 2 spółek inwestując w każdą po 50% swoich pieniędzy. Po kilku miesiącach jedna z nich bankrutuje. Straciłeś połowę pieniędzy, ale dzięki dywersyfikacji ocaliłeś drugą połowę. Twoje straty byłyby jeszcze mniejsze gdyby feralny papier był tylko jednym z dziesięciu w Twoim portfelu. Ponieważ zasadność jej stosowania jest niepodważalna, dywersyfikacja stała się w inwestycjach funduszy standardem.

    Niestety, drobnemu inwestorowi, dysponującemu niewielką ilością gotówki trudno jest zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel akcji. Główną przeszkodą są koszty prowizji. Czy opłaca się solidnie dywersyfikować portfel dysponując kwotą 2000 zł? Jeżeli chciałbyś zbudować portfel składający się z akcji 10 przedsiębiorstw, twoje koszty prowizji byłyby zbyt duże (np. 2,5%, tj. 50zł). Fundusz też płaci prowizje, ale dla bardzo dużych klientów są one niewspółmiernie niższe (np. 0,3% tj. 6 zł). Inwestując 2000 zł w odpowiedni fundusz płacisz tylko raz opłatę manipulacyjną i mimo niewielkiej wpłaconej kwoty partycypujesz w efekcie zróżnicowania.

  2. Profesjonalizm. Zarządzający to doradcy inwestycyjni - ludzie, którym powierzasz swoje pieniądze to specjaliści w dziedzinie zarządzania finansami. Są zweryfikowani przez KPWiG i nadzorowani przez nią. Często maja kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Współpracują z analitykami, których praca polega na analizowaniu i interpretowaniu danych napływających z rynku oraz wyszukiwaniu obiecujących papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego funduszu. Analizują papiery wartościowe zwykle z punktu widzenia fundamentalnego i technicznego. Jeśli inwestowanie nie jest naszym jedynym zajęciem, nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Choć zarządzający funduszami nie są nieomylni, mają oni jednak ciągły dostęp do bieżących analiz i opracowań zarówno przygotowywanych przez własną firmę jak i kupowanych od innych instytucji. Posiadają też sporą wiedzę o inwestowaniu.
     
  3. Oszczędność czasu. Czas, który normalnie przeznaczyłbyś na analizę wydarzeń zachodzących na rynku, możesz zagospodarować inaczej. Masz więcej czasu dla siebie i rodziny.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.