www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2023

Działanie modelu wartości wewnętrznej można pokazać najprościej na przykładzie obligacji zerokuponowej, ponieważ w tym przypadku występuje tylko jeden przepływ w momencie wykupu obligacji:

Wartość obligacji = wartość nominalna/(1+r)n

gdzie:
r - oznacza rynkową stopę dochodowości obligacji zerokuponowej,
n - określa okres pozostały do wykupu tej obligacji.


Model wyceny komplikuje się, jeżeli mamy do czynienia z obligacją kuponową:

wartość obligacji = Σ kupon/(1+r)n + wartość nominalna/(1+r)n

W tym przypadku przez n oznaczyliśmy czas do płatności poszczególnych kuponów, a przez m czas do momentu wykupu obligacji. Jak widać, tym przypadku musimy dyskontować także poszczególne wartości kuponu uwzględniając moment ich płatności. Zasada jednak pozostaje ta sama, bowiem kupony można traktować jako oddzielne obligacje zerokuponowe z terminem do wykupu równym terminom płatności kuponów.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.