www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024

Począwszy od 26 marca 2006 na GPW stosowane są równolegle dwa rodzaje ograniczeń wahań kursów: statyczne i dynamiczne.

Statyczne ograniczenia wahań kursów (inaczej widełki statyczne) stanowią zabezpieczenie przed nadmiernymi wahaniami kursów transakcji na sesjach giełdowych. Z reguły obowiązują one przez całą sesję na niezmienionym poziomie.Widełki statystyczne obowiązujące na otwarcie sesji liczone są od kursu odniesienia, którym może być kurs zamknięcia z poprzedniej sesji, dzienny kursem rozliczeniowy lub kurs teoretyczny. Transakcje w odniesieniu do konkretnego instrumentu mogą być zawierane jeśli jego kurs mieści się w widełkach statystycznych - w przeciwnym razie następuje zamrożenie tego instrumentu, czyli czasowe całkowite wstrzymanie jego obrotu.

Widełki dynamiczne stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed nadmiernymi wahaniami kursów transakcji podczas sesji giełdowej. Mogą one być ustalane na podstawie najlepszych ofert kupna i sprzedaży, kursu teoretycznego lub kursu ostatniej transakcji. Na otwarcie sesji widełki dynamiczne nie obowiązują. Przewodniczący sesji w trakcie sesji giełdowej może zmienić, zawiesić lub odstąpić od stosowania widełek dynamicznych dla danego instrumentu.

Statyczne i dynamiczne ograniczenia wahań kursów przedstawia poniższa tabela

Nazwa instrumentuOgraniczenia statyczne Ograniczenia dynamiczne
Akcje, PDA WIG20 +/- 10%+/- 3,5%
Akcje, PDA mWIG40 +/- 10%+/- 4,5%
Akcje, PDA pozostałe +/- 10%+/- 6,5%
Obligacje, Listy zastawne +/- 3 pkt. proc.+/- 2 pkt.proc.
Obligacje skarbowe +/- 3 pkt.proc.+/- 2 pkt.proc.
Prawa poboru +/- 100%+/- 6,5%
Certyfikaty inwestycyjne +/- 10%+/- 6,5%
Prawa pierwszeństwa z obligacji +/- 100%+/- 35%
Warranty +/- 100%+/- 40%
Kontrakty na WIG, TECHWIG +/- 5%+/- 25 pkt.indeks.
Kontrakty na MIDWIG +/- 5%+/- 30 pkt.indeks.
Kontrakty na akcje +/- 5%+/- 3,5%
Kontrakty na obligacje +/- 1,5 pkt.proc.+/- 0,4 pkt.proc.
Kontrakty walutowe +/- 3%+/- 4zł
Opcje indeksowe +/- 5% (śr. z 20 sesji)+/- 2,5% (śr. z 20 sesji)
Opcje na kursy akcji +/- 5%+/- 2,5%
Jednostki indeksowe +/- 5%+/- 5 zł


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.