str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

26 września 2023
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Jak rozpocząć inwestowanie?
Formy inwestowania
Inwestowanie a oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Porady i strategie
Formy inwestowania

Istnieje wiele możliwości inwestowania. Jednak zanim dokona się wyboru, warto dowiedzieć się, czy przypadkiem z szansami dużego zysku nie wiąże się nadmierne ryzyko. Poniżej prezentujemy przegląd podstawowych instrumentów finansowych, które szczegółowo zostaną omówione w następnych częściach Przewodnika. Pomocne będzie rozróżnienie między instrumentami, które mają charakter krótko- i długoterminowy.

Do instrumentów krótkoterminowych można zaliczyć:

Lokaty bankowe

Najchętniej wykorzystywana forma lokat. Obecnie można uzyskać w ten sposób kilkanaście procent w skali roku. Należy jednak pamiętać, że chęć wcześniejszego wypłacenia pieniędzy wiąże się najczęściej z utratą większej części narosłych odsetek.

Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego

Reprezentują prawo do określonej części majątku funduszu, który stanowią wpłaty uczestników i zyski z lokat. Nie są to papiery wartościowe i dlatego nie mogą być sprzedane, w każdej chwili mogą być jednak na żądanie uczestnika umorzone. Fundusze rynku pieniężnego inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe i lokaty bankowe, dzięki czemu wartość jednostek uczestnictwa podlega stosunkowo niewielkim wahaniom. Zaletą funduszy rynku pieniężnego jest możliwość ulokowania nieznacznych kwot z możliwością wypłaty praktycznie w każdym momencie bez utraty zysków.

Bony skarbowe

Emitowane są przez Skarb Państwa, a więc są obarczone bardzo małym ryzykiem, oferując przy tym dość wysoką rentowność. Nie są oprocentowane, ale sprzedawane poniżej ceny nominalnej, dostępne są jednak z reguły dla inwestorów z zasobniejszym portfelem (nominał bonu wynosi 10 000 zł, a najczęściej można je nabyć w pakietach po dziesięć sztuk).

Takie formy inwestycji mają ogromną zaletę z punktu widzenia inwestora, który chce ulokować pieniądze na krótki okres - z dużą dozą pewności można określić kwotę, jako otrzymamy w momencie wycofania pieniędzy. Z reguły jednak nie jest możliwe osiągnięcie w ten sposób wysokich stóp zwrotu. Taką możliwość oferują instrumenty długoterminowe, jednak są przy tym obarczone wyższym ryzykiem.

Do grupy instrumentów długoterminowych zaliczyć można:

Obligacje

Są to papiery wartościowe, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza obligacji i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji i spełnienia świadczeń dodatkowych (np. wypłaty odsetek). Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa (takich emisji nie ma jeszcze zbyt wiele).

Oligacje występują w różnych formach: z okresową wypłatą odsetek w z góry określonej wysokości (obligacje o stałym kuponie), o zmiennej wysokości odsetek (obligacje o zmiennym oprocentowaniu), obligacje sprzedawane poniżej wartości nominalnej (zerokuponowe) i inne. Większość obligacji skarbowych można sprzedać lub kupić na giełdzie lub rynku pozagiełdowym, co zapewnia możliwość wycofania pieniędzy przed terminem wykupu obligacji.

Akcje

Są to papiery wartościowe reprezentujące prawa do określonej części kapitału spółki akcyjnej. W przeciwieństwie do obligacji nie oferują stałego dochodu, ale udział w zyskach spółki-emitenta. Akcje niektórych spółek są notowane na rynku giełdowym oraz na rynku pozagiełdowym, dzięki czemu można je niemal w każdej chwili kupić lub sprzedać.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 25.09.2023 
Kurs Zm %
 Dolar 4,3188 0,19
 Euro 4,5892 0,38
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009