str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

19 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Jak odsprzedać jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego
Rodzaje jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego
Jak kupić jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego
Dlaczego Fundusze Inwestycyjne?
Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Czym są Fundusze Inwestycyjne?
Jak działają fundusze inwestycyjne?
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Jak działają fundusze inwestycyjne?

Środki pieniężne, za które kupujesz Jednostki Uczestnictwa danego funduszu wędrują na konto tego funduszu, powiększając jego aktywa. Od tego momentu partycypujesz w zyskach funduszu - jesteś jakby współwłaścicielem tej masy majątkowej (tego funduszu), choć nie masz wpływu na zarządzanie nim.

Każdy fundusz ma swojego zarządzającego i właśnie zarządzający funduszem decyduje o tym, co zrobić z zebranymi pieniędzmi, w jakie papiery wartościowe je zainwestować. Choć zarządzający decyduje w sprawach inwestycji funduszu, to nie ma on jednak pełnej swobody działania. Jest ograniczony poprzez odpowiednie przepisy ustawowe oraz postanowienia statutu. Limity dotyczą m. im. procentowego zaangażowania w poszczególne rodzaje papierów wartościowych w stosunku do aktywów funduszu. Wynika z tego, że inwestycje funduszu muszą być zróżnicowane (portfel inwestycyjny funduszu musi składać się z różnych papierów wartościowych). Ograniczenia tego typu mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji.

Zarządzający funduszem lokują zebrane środki w taki sposób, aby możliwie najbardziej zwiększyć wartość aktywów funduszu, a przez to jednostek uczestnictwa.

Założycielem funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i fundusz jest przez Towarzystwo zarządzany. Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę. Opłata ta waha się w zależności od rodzaju funduszu od 0 do 4 % w skali rocznej. Maksymalną wielkość kwoty, jaką towarzystwo może obciążyć fundusz (tzw. limitowany koszt operacyjny podany jako % aktywów netto) można znaleźć w statucie lub na stronach Elfina dotyczącej danego funduszu.

Innym organem funduszu jest Depozytariusz, czyli bank, który przechowuje aktywa funduszu i oblicza wartość jednostek uczestnictwa. W razie wystąpienia jakiś nieprawidłowości w dotyczących działalności funduszu, to Depozytariusz reprezentuje interesy Uczestników funduszu.
Agent Transferowy zajmuje się prowadzeniem Rejestru (czyli bazy danych dotyczącej uczestników funduszu) a także wszelkimi czynnościami dotyczącymi obsługi uczestników (przyjmowanie zleceń od pośredników, potwierdzenie wpłat, udzielanie informacji dotyczących ich inwestycji).

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 19.07.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9461 0,42
 Euro 4,2930 0,06
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009