str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

13 kwietnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Kontrakty terminowe na GPW
Opcje walutowe
Terminowe transakcje walutowe
Krótka sprzedaż
Jednostki indeksowe MiniWIG 20
Listy zastawne
Obligacje hurtowe
Kontrakty terminowe
Akcje
Obligacje
Obligacje detaliczne
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Porady i strategie
Akcje

Akcje reprezentują prawo do uczestniczenia w zyskach i majątku przedsiębiorstwa. Dają także prawo do współdecydowania o jego losach, poprzez uczestniczenie i głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wypracowane przez spółkę akcyjną zyski mogą być uchwałą walnego zgromadzenia przeznaczone do podziału i wówczas akcjonariusze otrzymują dywidendy. Ważną cechą akcji jest ograniczenie odpowiedzialności akcjonariusza, bowiem jeżeli spółka bankrutuje, traci on jedynie sumę zapłaconą za akcje i nie musi spłacać ewentualnych zobowiązań zaciągniętych przez spółkę. 

Z drugiej strony, posiadacz akcji jest jednym z ostatnich, którzy otrzymują cokolwiek w przypadku bankructwa spółki. W pierwszej kolejności spłacane są bowiem wszelkie zobowiązania spółki: kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje. Akcjonariusze mogą otrzymać jedynie tą część majątku, która pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli. Jest to jeden z powodów, dla którego akcje są bardziej ryzykowne niż obligacje i powinniśmy oczekiwać w ich przypadku wyższej stopy zwrotu.

Dochody akcjonariusza z tytułu posiadania akcji pochodzą z dywidend lub ze sprzedaży akcji. Zauważmy jednak, że inwestor, który kupuje od nas akcje również może otrzymać dochód z tych dwóch źródeł (kolejny nabywca akcji również), jeżeli więc odpowiednio wydłużymy okres inwestowania dojdziemy do wniosku, że podstawowe znaczenie dla wartości akcji ma dywidenda. Dlatego też wartość akcji można określić podobnie jak wartość obligacji, dyskontując wartość oczekiwanych dywidend:Zauważmy, że oszacowanie przyszłych dywidend (zwłaszcza w odległej przyszłości) może być trudne i zawsze obarczone jest dużą dozą niepewności, dlatego w praktyce trudno jest oszacować wartość akcji. Jest to drugi z powodów, dla których inwestorzy oczekują wyższej stopy zwrotu z akcji niż z instrumentów bezpiecznych. Jest to istotne zwłaszcza w krótszym horyzoncie, ponieważ wówczas nie wiemy, jak wartość dywidend szacuje potencjalny nabywca akcji i jaką cenę nam zaoferuje.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o analizie i wycenie akcji przejdź do działu "analizy i wyceny spółek".

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 12.04.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9983 0,70
 Euro 4,2666 0,04
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009