str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

20 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Model wyceny akcji

Modele wyceny akcji opierają się na takiej samej zasadzie, jednak są bardziej skomplikowane z dwóch powodów:

  • trudniej jest oszacować przepływy gotówkowe, wynikające z posiadania akcji (są one zmienne i zależą od bardzo wielu czynników, różnych dla poszczególnych firm);
  • trudniej jest oszacować stopę dyskontową.
Dochody akcjonariusza z tytułu posiadania akcji pochodzą z dywidend lub ze sprzedaży akcji. W modelu można więc uzwględnić te wartości, dyskontując je na zasadzie identycznej z opisaną wyżej:

wartość akcji = zdyskontowana wartość dywidend w okresie utrzymywania akcji
+ zdyskotnowana wartość ceny sprzedaży

wartość akcji =
Σdywidenda/(1+r)n + cena sprzedaży/(1+r)n

W modelu tym należy uwzględnić stopę dyskontową r równą kosztowi kapitału własnego. Zauważmy jednak, że inwestor, który kupuje od nas akcje również może otrzymać dochód z tych dwóch źródeł (dywidendy i sprzedaży akcji). Kolejny nabywca akcji również itd., jeżeli więc odpowiednio wydłużymy okres inwestowania dojdziemy do wniosku, że podstawowe znaczenie dla wartości akcji ma dywidenda. Dlatego też wartość akcji można określić podobnie jak wartość obligacji, dyskontując wartość oczekiwanych dywidend:

Wartość akcji = Σ[dywidenda/(1+r)n]

Po przestudiowaniu modeli wartości wewnętrznej dla akcji i obligacji w następnym kroku możemy przejść do kroku trzeciego czyli do Wartości Firmy.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 19.07.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9461 0,42
 Euro 4,2930 0,06
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009