str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

22 czerwca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Szacowanie wartości firmy

Całkowitą wartość firmy, a więc nie tylko część przysługującą akcjonariuszom można oszacować sumując przepływy pieniężne przypadające na wszystkich wierzycieli (przepływy dla firmy) i dyskontując je według średniej ważonej, oczekiwanej stopy zwrotu kapitału):

wartość firmy = S[przepływy gotówkowe/(1+r)n]

W modelu tym r oznaczać będzie średni ważony koszt kapitału dla akcjonariuszy i wierzycieli firmy. Zauważmy, że model nie zakłada wartości końcowej firmy ("ceny sprzedaży"), ponieważ dla firmy możemy założyć nieokreślony (lub nieskończony) okres działania. Na podstawie tego modelu również można oszacować wartość akcji odejmując od otrzymanego wyniku wartość długu obciążającego firmę.

W praktyce oszacowanie przepływów pieniężnych w bardzo odległej przyszłości byłoby utrudnione, dlatego modele wyceny opierają się na ekstrapolacji w przyszłość przepływów oszacowanych dla jakiegoś pojedynczego okresu, na przykład w piątym roku od momentu sporządzenia prognozy.

W podejściu tym zakłada się po prostu, że przepływy generowane w okresie piątym będą również generowane w każdym kolejnym okresie. Zdyskontowana wartość tych przepływów stanowi właśnie "wartość sprzedaży firmy" lub "cenę sprzedaży akcji", które można uwzględnić w opisanych wyżej modelach.

wartość stałych, nieskończonych przepływów = wartość przepływu / r

W innym podejściu zakłada się, że przepływy pieniężne z przykładowego piątego okresu będą stale rosnąć w przyszłości według założonej stopy wzrostu.

Wartość przepływów = przepływ / (r-g)

W modelu tym g oznacza założoną, stałą stopę wzrostu przepływów w przyszłości. Warto zauważyć, że stopa wzrostu, która ma być stała aż do nieskończoności, nie może przewyższać średniego ważonego kosztu kapitału, a jeżeli dyskontujemy dywidendy - kosztu kapitału własnego.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 21.06.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 4,0527 0,45
 Euro 4,3331 0,22
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009