str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

13 sierpnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ang. cash flow statement) obrazuje źródła wpływów gotówkowych przedsiębiorstwa oraz wydatki gotówkowe w jakimś okresie (np. roku). Sprawozdanie to jest bardzo istotne z punktu widzenia inwestora, bowiem wartość firmy zależy głównie od zdolności do generowania przez nią gotówki. Zysk netto jest miarą księgową, zależną w pewnym stopniu od stosowanych metod wyceny i księgowania operacji gospodarczych, w związku z tym zysk netto nie jest tożsamy z "uzyskaną" przez firmę gotówką. Dlatego też ocena przepływów gotówkowych ma bardziej obiektywny charakter.

Zobacz: Konstrukcja sprawozdań z przepływów pieniężnych

Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych pozwala odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: skąd bierze się gotówka w firmie i jak jest wykorzystywana? Najlepiej, jeśli firma jest stanie generować gotówkę na poziomie operacyjnym. Jeżeli na tym poziomie gotówka jest "pochłaniana", firma jest zmuszona do pozyskiwania zewnętrznego finansowania, co uwidacznia się w przepływach z działalności finansowej. Z reguły nie jest to sytuacja korzystna, chociaż można uznać ją za normalną w przedsięwzięciach nowych np. działających od niedawna firmach telekomunikacyjnych. Nawet wówczas trzeba się jednak zastanowić, czy perspektywy rozwoju spółki rzeczywiście uzasadniają inwestycję w jej akcje.

Może się również zdarzyć, że firma generuje dodatnie przepływy gotówki z działalności operacyjnej, jednak i tak jest zmuszona do pozyskiwania zewnętrznego finansowania ze względu na prowadzone inwestycje (co widać w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej). W tym przypadku konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji na temat prowadzonych inwestycji i ocena ich rentowności. Jak widać nieczęsto udaje się ocenić firmę na podstawie danych stricte ilościowych.

Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych pomaga znaleźć odpowiedź na ważne pytania dotyczące firmy:

  • czy z działalności operacyjnej generowane są dodatnie przepływy gotówkowe, jaka jest ich wartość w porównaniu z kapitalizacją firmy (wskaźnik ceny do przepływu operacyjnego na akcję)
  • z jakich źródeł finansowane są inwestycje (działalność operacyjna czy finansowanie zewnętrzne)
  • z jakich źródeł sfinansowano wypłatę dywidendy lub spłatę zobowiązań
  • jak dużą część gotówki z działalności operacyjnej pochłaniają odsetki od kredytów, obligacji oraz wypłata dywidend
  • jakie były przyczyny wzrostu kapitału obrotowego (zmiana stanu należności, zobowiązań krótkoterminowych lub zapasów), ewentualnie jak wykorzystano środki ze zmniejszenia kapitału obrotowego.
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009