str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Kontrakty terminowe na GPW
Opcje walutowe
Terminowe transakcje walutowe
Krótka sprzedaż
Jednostki indeksowe MiniWIG 20
Listy zastawne
Obligacje hurtowe
Kontrakty terminowe
Akcje
Obligacje
Obligacje detaliczne
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Obligacje detaliczne
Obligacje dwuletnie (DOS)

Obligacje dwuletnie zostały po raz pierwszy wyemitowane w czerwcu 1999 roku. Od tego momentu co miesiąc Ministerstwo Finansów kieruje do sprzedaży kolejną emisję tych papierów. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu, rocznej kapitalizacji i dwuletnim terminie zapadalności, skierowane wyłącznie do inwestorów indywidualnych. Ich nominał to 100 zł, odsetki w drugim roku naliczane są od sumy nominału i odsetek z pierwszego okresu odsetkowego.

Papiery te można nabyć na rynku wtórnym w drodze umowy cywilno-prawnej. Można je także przedstawić do przedterminowego wykupu, miesiąc po ich zakupie i nie później niż miesiąc przed terminem wykupu. Kwota wypłacana w przypadku przedterminowego wykupu jest pomniejszana o opłatę manipulacyjną, w wysokości 1 zł od każdej obligacji. Obligacje mogą zostać odsprzedane na podstawie umowy sprzedaży.

Obligacje trzyletnie (TZ)

Obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu oferowane są przez Ministerstwo Finansów co trzy miesiące. Wynika to z faktu, że sprzedaż każdej serii tych obligacji trwa trzy miesiące. Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy. Oprocentowanie jest ustalane na podstawie wskaźnika WIBOR 6M, a naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku. Zmienne oprocentowanie zawsze odzwierciedla bieżące tendencje rynkowe i chroni nabywców przed gwałtownymi zmianami wskaźników finansowych. Trzyletnie obligacje detaliczne o zmiennej stopie procentowej są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO.

Obligacje czteroletnie (COI)

Czteroletnie obligacje Skarbu Państwa emitowane są co miesiąc. Są to obligacje zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji po każdym pełnym roku oszczędzania. Również te papiery nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, podobnie też można je przedstawić do przedterminowego wykupu na takich samych warunkach, jak "dwulatki". Wysokość opłaty manipulacyjnej za tę operację wynosi 1 zł od każdej obligacji. Obligacje mogą być odsprzedawane na podstawie umowy sprzedaży.

Obligacje dziesięcioletnie (EDO)

Dziesięcioletnie obligacje Skarbu Państwa są jedynymi obligacjami, które mogą być nabywane w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE-Obligacje (odsetki z nagromadzonego kapitału zwolnione są od podatku). Emisja obligacji dziesięcioletnich odbywa się co miesiąc. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w kolejnych latach - od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. Zmienne oprocentowanie obligacji EDO jest uzależnione od wskaźnika inflacji i stanowi w danym roku sumę stopy inflacji za 12 miesięcy poprzedzających dany okres oraz ustalonej marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. W przypadku skorzystania przez nabywcę obligacji EDO z przedterminowego wykupu, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o 1 zł od każdej obligacji. Jednak jeżeli będzie to przedterminowy wykup w ramach wypłaty lub wypłaty transferowej z Konta IKE-Obligacje, wówczas narosłe odsetki zostaną wypłacone bez pomniejszenia o 1 zł.

<< poprzednia strona
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 01.12.2022 
Kurs Zm %
 Dolar 4,4911 0,34
 Euro 4,6892 0,45
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009