str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

2 grudnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Ograniczenie wahań kursów walorów na GPW
Harmonogram sesji na GPW
Zagraniczne kluby inwestora
Kluby inwestora w Polsce
Jak kupuje się obligacje?
Inwestowanie za granicą
Wielkość zlecenia giełdowego
Terminy ważności zleceń giełdowych
Rodzaje zleceń na GPW
Systemy notowań na GPW
Warset
Jak kupuje się akcje?
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Zagraniczne kluby inwestora

Francuskie kluby inwestora funkcjonują w formie wspólnot, dla których rozpoczęcia działalności nie są wymagane żadne czynności administracyjno-prawne. Członkami klubu mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Dla prawidłowego działania klubu tworzony jest statut, a także wybierane są władze: Prezes, Skarbnik i Sekretarz. Klub inwestora może liczyć od 5 do 20 osób i możliwa jest przynależność tylko do jednego klubu.

Każdy z członków analizuje przydzielony mu sektor gospodarki, następnie podejmowana jest wspólna decyzja inwestycyjna. Każdy uczestnik klubu zobowiązany jest do dokonywania regularnych wpłat na konto klubu, jednak wysokość tych wpłat jest ograniczona do wysokości 3000 FFR (ok. 1,6 tys. zł.) miesięcznie. Każdy klub we Francji może powstać na okres do 10 lat, możliwe jest opuszczenie klubu w dowolnym momencie przez każdego z członków.

Kluby inwestora koncentrują się na inwestowaniu długoterminowym, w związku z tym operacje spekulacyjne są ograniczone do 10% całkowitej kwoty zgromadzonego kapitału. Nie są to jednak jedyne ograniczenia - kluby nie mogą dokonywać zakupów papierów wartościowych na kredyt, także inwestowanie w instrumenty pochodne objęte jest ograniczeniami. Kluby inwestora spełniają rolę wyłącznie edukacyjną, uczą jak można efektywnie inwestować. Świadczy o tym fakt, iż 60% ich członków utrzymuje poza klubem indywidualne rachunki inwestycyjne.

Istotną rolę w systemie francuskim odgrywają pośrednicy finansowi - biura maklerskie. Kluby otwierają tam swoje rachunki, składają tam także swoje statuty. Na tym współpraca się jednak nie kończy - na prośbę uczestników klubu przedstawiciel biura może brać udział w spotkaniach, jego rady mogą być szczególnie pomocne klubom początkującym, nie może jednak brać udziału w głosowaniu. Ponadto biuro zobowiązane jest corocznie przedstawić każdemu członkowi saldo zmian wartości klubowego portfela, określając przypadający na konkretną osobę, roczny zysk z inwestycji. Podyktowane jest to względami podatkowymi, kluby bowiem po spełnieniu warunków dotyczących wysokości wpłat, ilości członków itp. korzystają ze zwolnień podatkowych. Członkowie klubu płacą podatek od zysku ze sprzedaży papierów tylko za rok, w którym opuścili klub lub w którym klub został rozwiązany. Z pewnością jest to atrakcyjna forma zachęty do uczestnictwa w klubach inwestora.

Obecnie szczególnie dynamiczny rozwój idei klubów można zauważyć przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1993 roku do dnia dzisiejszego powstało ponad 5400 zarejestrowanych klubów inwestora. Przyczyną tak gwałtownego rozwoju klubów można upatrywać w tym, że idea powstawania tych wspólnot dotarła tam stosukowo późno i nie zdążyła się jeszcze rozwinąć. System klubów funkcjonuje również w wielu innych krajach. Są one skupione w Światowej Federacji Klubów Inwestorskich (WFIC), której członkami jest 15 narodowych organizacji.

<< poprzednia strona
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 01.12.2022 
Kurs Zm %
 Dolar 4,4911 0,34
 Euro 4,6892 0,45
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009