str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

13 kwietnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Kontrakty terminowe na GPW
Opcje walutowe
Terminowe transakcje walutowe
Krótka sprzedaż
Jednostki indeksowe MiniWIG 20
Listy zastawne
Obligacje hurtowe
Kontrakty terminowe
Akcje
Obligacje
Obligacje detaliczne
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Jednostki indeksowe MiniWIG 20

Co to jest ?

Jednostka indeksowa jest papierem wartościowym, który naśladuje zachowanie danego indeksu. Indeksem bazowym dla MiniWIG jest WIG20, odzwierciedlający zmiany cen 20 największych i najbardziej płynnych spółek na WGPW.

Z punktu widzenia stopy zwrotu wynikającej ze zmian cen, nabycie jednostki indeksowej powinno odpowiadać inwestycji w portfel 20 akcji wchodzących w skład indeksu. W uproszczeniu, nabywca tego instrumentu kupuje cały portfel akcji z WIG 20, bez konieczności zakupu poszczególnych akcji z osobna.

Teoretycznie zmiana poziomu indeksu WIG 20 powinna skutkować taką samą zmianę ceny jednostki indeksowej. Należy jednak pamiętać o tym, że rynkowa cena jednostki indeksowej kształtowana jest przede wszystkim przez popyt i podaż na rynku, w związku z tym zmiany ceny jednostki indeksowej nie muszą dokładnie odzwierciedlać zmian wartości indeksu WIG 20.

Cena jednostki

Cena MiniWIG 20 będzie wynosić 10% wartości instrumentu bazowego, co umożliwi inwestowanie w indeks, bez konieczności ponoszenia jednorazowo dużych kosztów. Na przykład przy stanie indeksu 1150 pkt. zapłacilibyśmy za jednostkę indeksową 115 złotych.

Nabywanie

Jednostki indeksowe umożliwiają osiąganie zysku zarówno tym, którzy prognozują wzrost indeksu, jak i tym, którzy mają odmienne przewidywania. Ci pierwsi będą kupować jednostki (zajmować pozycję długą), natomiast inwestorzy prognozujący spadek indeksu będą je wystawiać (zajmować pozycję krótką).

Pozycja długa

Nabywca jednostki płaci jej wystawcy cenę jednostki indeksowej. Nie musi wnosić ani utrzymywać depozytów zabezpieczających. Zakupu dokonuje się w domu maklerskim na tych samych zasadach co w przypadku akcji, czy obligacji.

Po nabyciu inwestor może do ostatniego dnia obrotu włącznie zamknąć swoją pozycję na dwa sposoby:
-poprzez wykonanie jednostki indeksowej,
-poprzez wystawienie jednostki indeksowej.

Wykonanie jednostki polega na zgłoszeniu jej do wykupu w dowolnym terminie. Otrzymuje się wtedy cenę równą wartości indeksu WIG 20 na otwarciu następnego dnia. Jeżeli zdecydujemy się przetrzymać jednostkę MiniWIG 20 do dnia wygaśnięcia, czyli do końca grudnia 2025 r. to wykonanie nastąpi automatycznie.

Drugi sposób zamknięcia pozycji długiej polega na wystawieniu jednostki indeksowej, czyli jej sprzedaż na rynku. Powoduje to neutralizowanie się przeciwstawnych pozycji.

Pozycja krótka

Wystawienie jednostki indeksowej to po prostu jej sprzedaż na giełdzie. W jej wyniku wystawca otrzymuje kwotę równą cenie, z tym że kwota ta nie jest mu wypłacana, a stanowi trzon depozytu zabezpieczającego. Dodatkowo inwestor musi wnieść jeszcze ustalany przez KDPW dodatkowy depozyt zabezpieczający zmienność jednostki. Występuje tu więc podobieństwo do konstrukcji kontraktów terminowych.

Zamknięcie pozycji krótkiej następuje przez kupienie jednostki MiniWIG 20, powodujące kompensację pozycji.

Dodatkowym, poza rynkowym, ryzykiem dla wystawiającego jest możliwość bycia wylosowanym w celu zamknięcia pozycji długiej innego inwestora, bez względu na to, czy pozycja przynosi zyski czy straty. Po prostu, aby inwestor zajmujący długą pozycję mógł wykonać jednostkę, czyli de facto ją sprzedać, ktoś inny musi ją kupić. Występuje tu więc silna asymetria praw wystawiającego i nabywającego jednostki indeksowe.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 12.04.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9983 0,70
 Euro 4,2666 0,04
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009