str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

13 kwietnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Kontrakty terminowe na GPW
Opcje walutowe
Terminowe transakcje walutowe
Krótka sprzedaż
Jednostki indeksowe MiniWIG 20
Listy zastawne
Obligacje hurtowe
Kontrakty terminowe
Akcje
Obligacje
Obligacje detaliczne
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Opcje walutowe

Opcje walutowe przeznaczone są dla podmiotów narażonych na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania i należności walutowe, w tym przede wszystkim dla eksporterów i importerów. Instrumenty te są skutecznym sposobem zabezpieczenia ryzyka kursowego. Działają one jak ubezpieczenie.

Walutowa transakcja opcyjna jest umową między nabywcą i sprzedawcą, w myśl której nabywca ma prawo - ale nie obowiązek - kupna lub sprzedaży w przyszłości określonej ilości waluty według z góry określonego kursu. O tym, czy dojdzie do realizacji opcji decyduje wyłącznie kupujący opcję. W zależności od tego jakie prawo nabywa kupujący rozróżniamy następujące rodzaje opcji: opcja call, która daje nabywcy prawo do zakupu danej kwoty waluty, oraz opcja put, która uprawnia kupującego opcję do sprzedaży określonej ilości waluty. Opcje call i put najczęściej wystawiane są standardowo na okresy od 1 miesiąca do 1 roku.

Nabywca opcji za uzyskane prawo musi zapłacić wystawcy opcji tzw. premię, której wysokość zależy od kilku czynników m. in.: kursu spot (rzeczywistego kursu obowiązującego w dniu zawierania transakcji), ceny wykonania opcji, zmienności kursów walutowych i długości życia opcji. Kupujący opcję jest zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu (wystawcy) premii w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia transakcji.

Dzięki swojej elastyczności opcje walutowe umożliwiają nie tylko zabezpieczenie się przed niekorzystnym ruchem kursów, ale również zrealizowanie zysku, w sytuacji, gdy zmiany na kasowym rynku walutowym w danym okresie są dla nabywcy korzystne. Dzięki zakupowi opcji walutowej, potencjalna strata kursowa dla nabywcy jest ograniczona co najwyżej do wysokości premii (ceny opcji). Natomiast w przypadku korzystnego ruchu kursu danej waluty obcej, opcja walutowa pozwala zrealizować zysk, którego wysokość dynamicznie rośnie wraz ze wzrostem korzystnej zmiany kursowej i teoretycznie jest nieograniczona. Opcje dają także możliwość spekulacji na zmianach kursów walut, o których szczególnej atrakcyjności stanowi występowanie efektu dźwigni. Angażując stosunkowo niewielką kwotę można teoretycznie osiągać nieograniczony zysk. Dla bardziej doświadczonych uczestników rynku opcje dają możliwość stosowania strategii polegających na równoczesnym kupnie i sprzedaży opcji i osiągania zysków arbitrażowych.

Według kryterium terminu realizacji rozróżniane są dwa podstawowe typy opcji - opcja typu amerykańskiego oraz opcja typu europejskiego. Banki w Polsce oferują najczęściej opcje typu europejskiego, które są realizowane przez kupującego jedynie w uzgodnionym terminie (w dniu realizacji opcji). W niektórych bankach istnieje możliwość zawarcia transakcji opcji amerykańskiej, w przypadku której rozliczenie, bądź dostawa mogą być dokonane w dowolnym dniu roboczym między datą zawarcia transakcji, a datą wykonania. Dodatkowo w ofercie banków znajdują się opcje egzotyczne. Przykładem może być lookback option dająca kupującemu prawo do kupna danej waluty po najniższym kursie w danym okresie (lub sprzedaży po najwyższym).

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 12.04.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9983 0,70
 Euro 4,2666 0,04
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009