str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

22 czerwca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest najczęściej analizowanym sprawozdaniem finansowym. Tutaj można znaleźć bowiem istotne informacje o tempie wzrostu sprzedaży oraz jej rentowności, czyli generowanych przez spółkę zyskach.

Zasady sporządzania rachunku zysków i strat

Najważniejszą zasadą stosowaną w sporządzaniu rachunku zysków i strat jest tzw. zasada współmierności kosztów i przychodów, która mówi, że w danym okresie na wynik finansowy wpływają zrealizowane w tym okresie przychody i nieodzowne dla ich uzyskania koszty. Oznacza to na przykład, że wszelkie koszty, które nie są związane z przychodami uzyskanymi w danym roku, nie powinny być ujmowane w rachunku wyników. Dotyczy to na przykład opłaconego z góry za rok następny czynszu za lokal - koszt ten dotyczy roku następnego, a więc, mimo, że został opłacony w roku bieżącym nie powinien znaleźć się w rachunku wyników.

Druga ważna zasada tzw. zasada memoriału, mówi, że w sprawozdaniu finansowym ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku, niezależnie od tego czy zostały opłacone czy nie. Oznacza to, że jeżeli spółka wyśle do odbiorcy fakturę za sprzedane produkty, musi zaksięgować przychód w danym okresie, mimo, że odbiorca zapłaci dopiero w następnym okresie sprawozdawczym.

Zobacz: Struktura rachunku zysków i strat

Analiza rachunku zysków i strat

Informacje, które otrzymujemy na podstawie analizy rachunku zysków i strat służą przede wszystkim do oceny perspektyw firmy na przyszłość. Na podstawie analizy wyników z przeszłości można dokonać prognozy przyszłych wyników, pamiętając jednak o tym, że zawsze trzeba starać się dostrzec przyczyny, dla których wyniki były takie a nie inne.

Przykładowo, na przestrzeni ostatnich lat można było zaobserwować spadek sprzedaży firm odzieżowych. Inwestor powinien zastanowić się, czy nie wynikało to ze wzrostu konkurencji zagranicznej i czy poziom konkurencji zwiększy się w najbliższym czasie czy też spadnie. Odpowiedź na to pytanie pomogłaby w sformułowaniu prawidłowej prognozy sprzedaży.
Z kolei na przykład producenci surowców narażeni są na wahania wielkości sprzedaży związane ze zmianami cen tych surowców na rynkach światowych. Jeżeli na podstawie analizy rachunku wyników stwierdzamy, że przychody ze sprzedaży spadały w ostatnich latach, to powinniśmy również postarać się dowiedzieć, czy wynikało to z ogólnej dekoniunktury gospodarczej, czy raczej z pojawienia się na rynku nowego producenta. W pierwszym przypadku można oczekiwać poprawy wyników wraz z ożywieniem gospodarczym natomiast w drugim przypadku - spadek sprzedaży może okazać się trwalszy.

Analizy rachunku zysków i strat dokonuje się zwykle dla dłuższego okresu np. 5 lub10 lat.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 21.06.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 4,0527 0,45
 Euro 4,3331 0,22
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009