str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

19 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Co to jest procent składany?
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Szacowanie wartości firmy
Model wyceny obligacji
Modele wartości wewnętrznej
Model wyceny akcji
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik wyceny P/E
Wskaźnik wyceny P/BV
Konstrukcja bilansu
Bilans
Sprawozdanie finansowe
Ryzyko
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Przewodnik

Trochę praktycznej teorii

Co to jest procent składany?
Wyobraźmy sobie, że chcemy ulokować w banku 1000 zł. Bank oferuje dwa rodzaje lokat: roczną o oprocentowaniu 15% i kwartalną o oprocentowaniu 14,25% w skali roku.
Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat składa się z segmentów, w obrębie których porównuje się przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności.
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest najczęściej analizowanym sprawozdaniem finansowym. Zawiera istotne informacje o generowanych przez spółkę zyskach.
Konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych składa się z trzech zasadniczych części: przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, z działalności inwestycyjnej i z działalności finansowej.
Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ang. cash flow statement) obrazuje źródła wpływów gotówkowych przedsiębiorstwa oraz wydatki gotówkowe w jakimś okresie.
Dane do modeli wartości wewnetrznej
Danych do analizy wartości wewnętrznej instrumentów dostarczają sprawozdania finansowe, wykorzystuje się jednak także prognozy ich przyszłych wartości.
Szacowanie wartości firmy
Wartości firmy nie tworzą tylko jej aktywa ale także przyszłe zyski.
Model wyceny obligacji
Najprostszym modelem wyceny wartości wewnętrznej jest model wyceny obligacji.
Modele wartości wewnętrznej
Modele tego rodzaju opierają się na poglądzie, że cena aktywów finansowych jest równa wartości bieżącej oczekiwanych przepływów gotówkowych, które można otrzymać z tytułu posiadania tych aktywów.
Model wyceny akcji
Podstawową trudnością w wycenie akcji jest oszacowanie przepływów gotówkowych wynikających z posiadania akcji i stopy dyskontowej.
Wskaźnik wyceny P/S
Wskaźnik ten jest ilorazem ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję.
Wskaźnik wyceny P/E
Najpopularniejszymi współczynnikami wyceny są niewątpliwie wskaźniki zysku.
Wskaźnik wyceny P/BV
Popularnym wskaźnikiem wyceny spółki jest wskaźnik ceny do wartości księgowej netto przypadającej na jedną akcję.
Konstrukcja bilansu
Bilans tworzą aktywa i pasywa, które muszą sobie odpowiadać.
Bilans
Bilans jest zdjęciem migawkowym, prezentującym sytuację majątkową i finansową firmy w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Pokazuje składniki majątkowe (aktywa) posiadane przez firmę oraz mówi kto posiada prawa do majątku i w jakiej wysokości (pasywa).
Sprawozdanie finansowe
Współcześnie trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw bez prowadzenia rachunkowości.
Ryzyko
Zdarza się, że, podejmując decyzje inwestycyjne, nie zwracamy uwagi na fakt, iż różnią się one poziomem ryzyka.

Zobacz inne tematy Przewodnika inwestycyjnego
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 3 in /data/httpd/html/com/funkcje.php on line 249

 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 19.07.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9461 0,42
 Euro 4,2930 0,06
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009