str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

13 kwietnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
 Przewodnik
Inwestowanie i oszczędzanie
Instrumenty finansowe
Kontrakty terminowe na GPW
Opcje walutowe
Terminowe transakcje walutowe
Krótka sprzedaż
Jednostki indeksowe MiniWIG 20
Listy zastawne
Obligacje hurtowe
Kontrakty terminowe
Akcje
Obligacje
Obligacje detaliczne
Rynki finansowe
Strategie inwestycyjne
Sam inwestuję
Trochę praktycznej teorii
Inwestowanie z funduszem
Inwestowanie w nieruchomości
Słownik finansowy
Z przewodnika
Obligacje hurtowe

Hurtowe obligacje skarbowe są oferowane od czerwca 1992 r. Ich sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski - agenta emisji. Przetargi odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu, zwykle w środy. Przyjął się zwyczaj, że na pierwszym przetargu każdego miesiąca sprzedawane są obligacje pięcioletnie o stałym kuponie oraz dwuletnie zerokuponowe, na drugim zaś oferowane są dziesięcioletnie, przy czym w jednym miesiącu są to papiery o stałym oprocentowaniu, a w kolejnym o zmiennym kuponie.

Wszystkie obligacje hurtowe są papierami wartościowymi na okaziciela, emitowane są w formie zdematerializowanej. Rozliczaniem i przechowywaniem obligacji hurtowych zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Nominał tych obligacji wynosi 1000 zł., wszytkie trafiają do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aktualnie w ofercie znajdują się cztery rodzaje obligacji hurtowych:

  • obligacje dwuletnie zerokuponowe (OK),
  • obligacje pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (OS),
  • obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu (DS),
  • obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (DZ).

Obligacje dwuletnie zerokuponowe (OK)

Jako zerokuponowe obligacje te sprzedawane są z dyskontem. Cena ich sprzedaży ustalana jest na przetargu, przy czym minimalna wartość nominalna oferty, składanej przez uczestnika przetargu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł.

Po upływie terminu składania ofert zakupu obligacji, Minister Finansów określa dla danego przetargu najniższą przyjętą cenę i wszystkie oferty z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny przetargowej zostają przyjęte, a oferty z ceną równą najniższej przyjętej cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub zredukowane. Oznacza to, że obligacje sprzedawane są po różnych cenach.

Minister Finansów może odkupywać obligacje dwuletnie zerokuponowe przed terminem wykupu. Przetargi odkupu mogą się odbywać po upływie roku od dnia pierwszego przetargu, ale najpóźniej na 7 dni przed wykupem. Obligacje te można także sprzedać na wtórnym rynku regulowanym, gdyż są one wprowadzane przez Ministra Finansów do obrotu na WGPW. Są one także przedmiotem intensywnego handlu na rynku międzybankowym.


następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
 Informacje o walorach
 Podaj kod, nazwę, fragment:
  Waluty NBP 12.04.2024 
Kurs Zm %
 Dolar 3,9983 0,70
 Euro 4,2666 0,04
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009